Účtovný výkaz

4WELD s.r.o. (IČO: 35972262) vykonala dňa 21.08.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie od 2009-01 do 2010-01.

POD201_2022112378_IR_2009_801_2010_561140.TIF