Účtovný výkaz

4WELD s.r.o. (IČO: 35972262) vykonala dňa 08.09.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie od 2011-01 do 2012-01.

POD101_2022112378_IR_2011_2041395212012.TIF