Účtovný výkaz

4WELD s.r.o. (IČO: 35972262) vykonala dňa 07.09.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie od 2011-01 do 2012-01.

POD201_2022112378_IR_2011_2041395222012.TIF